Koncert

Vážení přátelé, letošní letní koncert se bude konat 26.6. v 19.00 v prostorách Mendelova refektáře na adrese Mendelovo nám. 1a, Brno (součást Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí, vstup… Read more “Koncert”

Děkujeme!

Koncert k 25. výročí založení pěveckého sboru ANTEA byl jedním slovem úžasný! Děkujeme skvělému publiku a všem, kteří se podíleli na jeho organizaci!